Dichter

De Klank van Stilte voorkant
De Klank van Stilte achterkant

Innerlijk Luisteren

1  De werelden waar
   Tonen vandaan komen,
   Dragen de gebaren,
   Van deze muziek.
 
2 De stilte, die aan
   De klinkende tonen,
   Vooraf gaat, is het
   Innerlijk luisteren.
3 Innerlijk waarnemen,
   Van deze gebaren,
   Die deze tonen,
   Tot klinken brengen.
  
4 Elke beweging,
   En ieder gebaar,
   Geeft betekenis,
   Aan ‘t grote geheel.
De Klank van Stilte voorkant

Innerlijk Luisteren

De werelden waar
Tonen vandaan komen,
Dragen de gebaren,
Van deze muziek.
 
De stilte, die aan
De klinkende tonen,
Vooraf gaat, is het
Innerlijk luisteren.
Innerlijk waarnemen,
Van deze gebaren,
Die deze tonen,
Tot klinken brengen.
  
Elke beweging,
En ieder gebaar,
Geeft betekenis,

Aan ‘t grote geheel.

Dichtbundel De Klank van stilte

Vanuit de klank van stilte ontstaan meditatieve gevoelens. De gedachten van de luisteraar gaan meer rust ademen.

Deze verhalende gedichten willen een inspiratie zijn om de verbinding tussen mens en kosmos te begrijpen. Ze willen helpen om vanuit de klank van stilte een voorstelling hiervan te krijgen.

Een mens wil zijn, zoals een vogel zo vrij. Tegelijkertijd verbonden met het leven en de liefde vanuit de klank van stilte, tussen de tonen. Het leven wil wijsheid en rust door de klank van stilte geven. De wezenskern die alles verbinden kan door de liefde is daarbij van groot belang.