Innerlijk Luisteren

INNERLIJK LUISTEREN

De werelden waar

Tonen vandaan komen,

Dragen de gebaren,

Van deze muziek.

De stilte, die aan

De klinkende tonen,

Vooraf gaat, is het

Innerlijk luisteren.

Innerlijk waarnemen,

Van deze gebaren,

Die deze tonen,

Tot klinken brengen.

Elke beweging,

En ieder gebaar,

Geeft betekenis,

Aan ‘t grote geheel.

Isaac & Marius zijn samen aan het cello spelen!